Ga naar de inhoud
Home » Gendai Reiki Ho

Gendai Reiki Ho

Gendai Reiki Ho is een techniek die mensen zelf kunnen gebruiken om zichzelf te helen en genezen. Er wordt gebruik gemaakt van de energie in het lichaam die Reiki heet. Ze vindt haar origine bij de Japanse Usui Reiki Ryoho. Op deze pagina kan u meer lezen over waar ze voor staat en wat de basisprincipes van de techniek zijn. Deze informatie is slechts een manier om u een algemeen overzicht te geven van Gendai Reiki Ho en haar oorsprong. Om te leren haar te beoefenen en volledig te begrijpen kan u beroep doen op een erkende Reiki Master en op de handboeken die gecreëerd werden door Hiroshi Doi zelf.

De Vier Basis Regels van Gendai Reiki Ho:

De manier waarop Gendai Reiki Ho mensen kan helpen zichzelf te genezen vertrekt vanuit vier basis principes. Het is de bedoeling dat u deze leert kennen, erkennen en volledig omarmt. Het is de enige manier om haar juist te beoefenen .

1. Weerklank
Begrijp wat Reiki Ho en Reiki is, en streef ernaar om een gelukkig en gezond leven te leiden.
Het is een manier om een vruchtbaar leven te leiden.

2. Transparantie
Vermijd vooroordelen, dogma en geheimzinnigheid.
Verwijder elk mystiek element en verkondig Reiki Ho niet als een mysterieuze, mystieke, religieuze of miraculeuze praktijk.

3. Praktisch
Begrijp de eigenschappen van de Reiki en haar technieken om haar doel en nut rationeel te kunnen vatten en uitleggen.

4. Eenvoud
Volg simpelweg de instructies in de officiële handleidingen. Maak het niet ingewikkeld. Geniet ervan om deze te beoefenen elk moment, elke dag en voel de effecten.

Over Hiroshi Doi

Hiroshi Doi is de stichter van Gendai Reiki Ho.
Geboren in Okayama, Japan in 1935. Na het jarenlange bestuderen van ontelbare genezende behandelingen, leerde hij Westerse Reiki-Ho en de originele Japanse Usui Reiki Ryoho.

Hij werd lid van Gakkai – de organisatie die destijds werd opgericht door Mikao Usui Sensei zelf – waardoor Hij toegang kreeg tot de originele Usui Reiki Ryoho. Hij verdiepte zijn studie hierin en beoefende beide Reiki-Ho methodes.

Zo creëerde hij Gendai Reiki Ho. Deze combineert de technieken van de diepe spirituele elementen en waarheid over het leven van de Japanse Usui Reiki Ryoho, maar met een meer westerse kijk, zodat het voor ons westerlingen meer en beter verstaanbaar is en ook binnen onze tijdsgeest.

Hiroshi Doi was jarenlang de president van Gendai Reiki Healing Association (GRHA), gezien Zijn hoge leeftijd, heeft Hij ondertussen wel de fakkel doorgegeven, maar is en blijft de nummer één binnen GRHA.

Hier vindt u de link naar Hiroshi Doi’s Gendai Reiki Healing Association: www.greiki.net